วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา และพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง

โดย.นายวีรพันธ์ นันเพ็ญ(หนานนันท์)
การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา เป็นเรื่องเบื้องต้นของพิธีและเป็นจุดศูนย์รวมของงาน การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา จึงเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชานั้น มีลักษณะการตั้งคล้าย ๆ กัน จะต่างกันก็เพียงจำนวนโต๊ะว่ามีมากน้อยเท่านั้น เช่น หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙ เป็นต้น หากจะกล่าวถึงลักษณะ การจัดเป็นประเภทก็จะจัดกว้าง ๆ เป็น ๙ ประเภท คือ
- การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ
- การจัดโต๊ะหมู่ในการประชุมสัมมนา อบรม
- การจัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ ถวายราชสักการะ
- การจัดโต๊ะหมู่บูชาหน้าศพหรืออัฐิ
ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่ทั้ง ๓ ประเภทนั้น ที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไปจะเป็นโต๊ะหมู่ ๕ หมู่ ๗ หรือหมู่ ๙ ต้องพิจารณาสถานที่นั้น ๆ ก่อนจะตั้งต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่ แต่ละประเภทมีความแตกต่างดังนี้
การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีบำเพ็ญกุศลทั่ว ๆ ไป โต๊ะหมู่ตัวกลางแถวบนสุด ประดิษฐานพระพุทธรูป ตัวกลางแถวล่างสุด วางกระถางธูปและเชิงเทียนบูชา โต๊ะที่เหลือจากนั้นวางแจกันดอกไม้ เชิงเทียนประดับ และพานพุ่มตามที่เห็นว่าสวยงาม มีอีกกรณีหนึ่ง คือ จัดบำเพ็ญกุศลในอุโบสถ หรือศาลาการเปรียญ ที่มีพระประธานอยู่แล้ว และโต๊ะหมู่ตั้งตรงพระพักตร์พระประธานโต๊ะหมู่ตัวกลาง แถวบนสุดจะวางพานดอกไม้แทนพระพุทธรูปก็ได้
การจัดโต๊ะหมู่ในการประชุมสัมมนาหรืออบรมที่ไม่มีพิธีสงฆ์ จะจัดเหมือนกับการจัดโต๊ะหมู่ ในพิธีบำเพ็ญกุศลทั่ว ๆ ไป เพียงแต่เพิ่มธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น โดยจัดเรียงลำดับดังนี้ (๑) ธงชาติ (๒) โต๊ะหมู่บูชา (๓) พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติอยู่ด้านขวา พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์อยู่ด้านซ้าย โต๊ะหมู่อยู่ตรงกลาง
การจัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ ถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อ หรือรับเสด็จ หรือในการถวายราชสักการะในวันสำคัญ ในการจัดโต๊ะหมู่ประเภทนี้ไม่นิยมตั้งเชิงเทียนประดับ จัดตั้งพานพุ่ม และแจกันดอกไม้เท่าที่เห็นว่าสวยงาม โต๊ะตัวกลางแถวบนสุดประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมรูปหล่อ หรือพระรูป (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า) โต๊ะตัวกลางแถวล่าง วางเครื่องราชสักการะ (ธูปเทียนแพและกรวยดอกไม้) โต๊ะที่เหลือวางพานพุ่มและแจกันดอกไม้
อนึ่ง ในการจัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะตามที่กล่าวมานั้น หมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระชนม์อยู่ แต่สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตแล้วโต๊ะหมู่ตัวกลางแถวกลาง วางเครื่องราชสักการะ โต๊ะหมู่ตัวกลางแถวล่างวางเครื่องทองน้อยหรือกระถางธูป เชิงเทียน นอกนั้นจัดเหมือนกัน การตั้งโต๊ะหมู่ประเภทนี้ หากเป็นพิธีถวาย ราชสักการะมีการวางพานพุ่มพักไว้ข้างนอก ๑ ตัว เมื่อถึงเวลาพิธีจึงให้ประธานวางพานพุ่มที่โต๊ะหมู่ตัวริมซ้ายขวา แถวล่าง ถ้าพานพุ่มเป็นสีทองและสีเงิน ให้วางพานพุ่มสีทองด้านขวา และพานพุ่มสีเงินด้านซ้าย
ของ พระบรมฉายาลักษณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น