วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาษาไทย ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีอรรถรส

ภาษาไทย ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีอรรถรส ไพเราะ มีเสียงสูง - ต่ำ และมีการอนุรักษ์ภาษาถิ่นให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นการสืบสานวรรณกรรมด้านภาษาถิ่นไว้ นอกจากนั้นได้เปรียบเทียบ ภาษาถิ่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้หมวดหมู่
ตารางเปรียบเทียบการอ่านภาษาถิ่น ตัวเมือง และภาษาไทยกลาง

ภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง ภาษาอังกฤษ
อีป้อ คุณพ่อ farther
อีแม่ คุณแม่ marther
เตียว เดิน walk
กิ๋น รับประทาน eat
ซ่วยมือ ล้างมือ -
ผ่อ ดู look
เกิบ รองเท้า choe

รวบรวมโดย นางเครือวัลย์ ธรรมมายอดดี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น